Jsem geoinformatik s více než 13 letou praxí, který svým klientům ušetřil milióny korun, podpořil smysluplné investice, pomohl získat strategická data a zvýšit atraktivitu nejen mapových aplikací.

Veřejnému i soukromému sektoru nabízím významnou oporu formou odborných konzultací v oblasti ICT od návrhu aplikací a rozpracování zadání k projektům přes projektový management, až po komplexní audit, optimalizace a inovace softwarových aplikací. Svoji roli najdu v okamžiku, kdy s potenciálním klientem hovořím o jeho individuálních potřebách.

Mgr. Milan Jindáček

ZAMĚŘENÍ

Doposud jsem měl čest s projekty veřejné správy, archeologie, energetiky, dopravy, krizového řízení, sportu a výkonnostního tréninku.

WIN - WIN

Mohu si dovolit garantovat nastavení vzájemně prospěšného vztahu mezi dodavatelem a odběratelem technologií. Proč? Protože nic neprodávám.

NEZÁVISLOST

Ano, jsem ředitelem firmy SmartGIS s.r.o., ale svým klientům neprodávám aplikace. Nabízím pohled zvenčí, zkušenosti z vývoje a produktovou nezávislost.

OCENĚNÍ

Stopy mé práce najdete v projektech, které získávají ocenění eGovernment, Zlatý erb nebo třeba Mapa roku.

CENA : VÝKON

Při doporučení technologie, aplikace, nové funkce nebo jiných služeb v oblasti software neopomíjím tento příslovečný poměr.

DLOUHODOBÉ VZTAHY

Hluboké znalosti o každém projektu jsem připraven použít kdykoliv si klient žádá.

Gisconsulting - Milan

Od nápadu k představě o náročnosti projektu
Klientům, kteří chystají vlastní IT projekt pomáhám s návrhem aplikací, přípravou projektových záměrů a technických analýz, aby bylo možné projekt nejprve škálovat a posléze hledat vhodného dodavatele a vše realizovat s minimem rizik.

Formální podklad pro výběrová řízení
Pomáhám s přípravou odborné části veřejných i soukromých zakázek. Cílem je minimalizovat komunikační šum a dát dodavatelům možnost nabídnout nepřemrštěnou cenu za své produkty a služby. Dále je důležité správně definovat, co vlastně u IT dodavatele objednat, abyste neuvízli v totálně závislém a tudíž nevýhodném vztahu s firmou, se kterou nebudete chtít věčně spolupracovat.

Mediátor kdykoliv je potřeba
Spolehněte se na moji dochvilnost a připravenost odpovídat na dotazy programátorů nebo jiných IT specialistů, kteří vám dodávají aplikace a jiné IT služby.

Ochrana objednatele
Během realizace IT projektů nastávají situace, kdy dodavatelé vyvíjí tlak na objednatele, aby si usnadnili život, zvýšili zisk nebo vyžehlili svá vlastní pochybení. Tyto momenty umím identifikovat, včas vás na ně upozornit a nabídnout konstruktivní řešení.

Spuštěním aplikace to nekončí
Málo klientů toto ví a většinou si své síly rozvrhnou jen do termínu spuštění aplikace. Tímto momentem ale jen začíná další náročná fáze – implementace, servis a uživatelská podpora. Období, ve kterém se mi daří být úspěšným koučem a morální podporou s citem pro diplomatickou komunikaci.

SEMINÁŘE


JAK NACHYSTAT A ZVLÁDNOUT VLASTNÍ IT PROJEKT 

v roli úředníka nebo vědeckého pracovníka

best-2018-18-348-titulka-kopie-100pxKaždý z nás v práci používá software. Mnozí z nás dokonce mohou být u jeho dodání v roli zadavatele nebo spoluautora. Nezřídka tato zodpovědnost přináší celou řadu problémů, které končí vyhrocenými schůzkami, na právním oddělení nebo v horším případě před TV kamerami.

Tento seminář má za cíl být preventivním opatřením nepovedených a předražených IT projektů, které by na půdě veřejné správy vznikly a které by vám osobně komplikovaly život.

Seminář je určený zejména vedoucím pracovníkům napříč odbory a oddělení úřadů veřejné správy (měst, obcí, krajských a ostatních úřadů) a vědecko výzkumných organizací, kteří mají možnost nabyté poznatky dále předávat svým podřízeným a tím se vzájemně chránit.

Prakticky zaměřený seminář je obohacující zejména proto, že během něho účastníci získají možnost nahlédnout pod pokličku dodavatelům softwarových aplikací. Vhled do této problematiky spolu s objasněním jejich postojů a cílů je jediný způsob, jak tomuto světu porozumět a předcházet vzájemným konfliktům.Během semináře se dotkneme těchto otázek, na které získáte odpověď:

 • Jak se připravit na IT zakázku?
 • Proč si občas připadáte hloupě při komunikaci s kolegy z IT oddělení?overeno_razitko_final
 • Co vás má zajímat při jednání s potenciálními dodavateli?
 • Jakým způsobem podchytit vlastní představu o budoucí aplikaci?
 • Jaké požadavky mají být součástí podkladů k zakázce a co je zbytečné?
 • Kdy objednávat licenci a kdy službu?
 • Proč jsou někdy nabídky tak drahé?
 • Jak předcházet vícepracím?
 • Kdy je závislost na dodavateli ještě zdravá a kdy se jí obávat?
 • Proč velká korporátní firma není pokaždé stabilním partnerem, i když by to každý očekával?
 • Jak se nachystat na případnou neschopnost dodavatele dílo dokončit nebo provozovat?
 • Za jaké konstelace jsou zadavatel s dodavatelem spokojení?

Na praktických příkladech si ukážeme několik přístupů k realizaci softwarových řešení. I když vás může způsob čerpání financí na projekty limitovat, vždy máte možnost vytvářet taková opatření, abyste se vyhnuli budoucím právním a finančním potížím. Cílem semináře je budoucí spokojenost jak na vaší straně, tak na straně dodavatelů, protože bez nich by skvělé softwarové aplikace nemohly vznikat.

Tímto vás srdečně zvu!
Mgr. Milan Jindáček

 • Délka semináře: 3 hodiny
 • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
 • Cena: 28.500 Kč vč. DPH (max. 10 účastníků)

V rámci jednodenního GIS semináře si ukážeme mnoho praktických příkladů a témat, která byla přiblížena lidem prostřednictvím map. Poznáme praktický význam vizualizací, které si čím dál častěji žádají vedoucí a vědečtí pracovníci pro pochopení jevů na spravovaném území.

Naučíme se volit ty správné kartografické metody právě v závislosti na tématu (jako např. doprava, demografie, obchod, krajina a další), které budete řešit v rámci své praxe. Vysvětlíme si, jaký význam mají barvy a použitá symbolika. To jsou totiž nástroje, které vám umožní nejen zdůraznit klíčové informace, ale především ovlivnit pocity lidí. Ano, mapa může fungovat jako marketingový nástroj stejně jako článek v novinách nebo billboard na ulici.

Když už budete vědět, jakou metodou zpracujete vaše téma, musíte vědět, jak si nachystat data. Seminář je určen pro všechny, takže použijeme Excel případně jeho alternativy (např. Calc atp.). V tom se naučíte několik kouzel, která vám umožní následnou práci v mapové aplikaci. Tou bude aplikace QGIS - je zdarma a principy naučených postupů využijí i ti, kteří v praxi používají ESRI aplikace.

Výstupem vaší usilovné práce bude krásná mapová vizualizace a dovednost použít mapových prostředků v komunikaci se svým nadřízeným nebo jakýmkoliv jiným publikem.

Tímto vás srdečně zvu!
Mgr. Milan Jindáček

Objednat seminář a domluvit termín

 • Náročnost (junior/senior/master): junior
 • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
 • Cena: 14.520 Kč vč. DPH pro jednu organizaci (max. 5 posluchačů)
 • Cena pro jednotlivce: 6.050 Kč vč. DPH (minimálně 3 posluchači)
 • Cestovné a případný pronájem je účtovaný zvlášť
 • Emailová podpora pro absolventy seminářů ZDARMA po dobu 1 měsíce

Celodenní seminář GIS určený pro všechny, kteří chtějí uchopit mapové technologie jako celek a zkvalitnit správu agendy dokumentů a map u sebe na počítači nebo ve své organizaci.

Geografické informační systémy nejsou pouze o dílčím zobrazování dat z GPS, digitalizaci vlastních prvků nad mapovým podkladem nebo vytváření mapových kompozic. Smyslem používání moderních GIS aplikací má být především zkvalitnění, zjednodušení a často i urychlení práce s daty a mapami v rámci celého procesu jejich zpracování.

Proč pokračovat ve starých kolejích a dál si plnit hard disk počítače novými soubory, které lze otevřít jen v některých aplikacích, o jejichž obsahu ví v lepším případě pouze autor a společně netvoří logický informační celek? Přitom právě vzájemné propojení geometrie v mapě, excelových tabulek, PDF dokumentů a fotografií vytváří v prostředí GIS jedinečný obrázek o situaci, kterou odborník v terénu objevuje a zkoumá.

Přijďte získat know-how, jak si organizovat práci v rámci vedení vaší odborné agendy, dokumentů a map. Cílem je naučit vás využívat několik aplikačních prostředků pro udržování digitálních materiálů přehledným způsobem, ve vzájemných souvislostech a s možností jejich sdílení s kolegy. Samozřejmostí je reálná práce všech posluchačů na připraveném projektu s využitím open-source technologií. Stejné principy ale platí i v komerčních aplikacích, pokud je chcete využívat.

Pro absolvování tohoto semináře potřebujete pouze dobrou náladu. Do své organizace se vrátíte s know-how, jak vlastně GIS uzpůsobit v prospěch nejen váš, ale i celého podniku.

Tímto vás srdečně zvu!
Mgr. Milan Jindáček

Objednat seminář a domluvit termín

 • Náročnost (junior/senior/master): senior
 • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
 • Cena: 14.520 Kč vč. DPH pro jednu organizaci (max. 5 posluchačů)
 • Cena pro jednotlivce: 6.050 Kč vč. DPH (minimálně 3 posluchači)
 • Cestovné a případný pronájem je účtovaný zvlášť
 • Emailová podpora pro absolventy seminářů ZDARMA po dobu 1 měsíce

Tento jednodenní seminář GIS je určený pro uživatele, kteří již mají zkušenost s mapovými aplikacemi. Jako obvykle, technologie, kterou používáte v praxi, není pro seminář omezující. My budeme pracovat s aplikací QGIS, která je zdarma a s textovým a tabulkovým procesorem dle vaší libosti. Na úvod si vytvoříme společný teoretický základ, představíme si typy geografických dat a praktické příklady možnosti jejich použití. To bude naše společná startovací čára.

Následně si ukážeme, jak z různých formátů dat uděláme kvalitní mapové vrstvy pro naše mapové projekty. Například si poradíme s nepěkně vytvořenou tabulkou v MS Office a s balíčkem dat z GPS přístroje našeho fiktivního kolegy geodeta. Bez nutnosti znalostí matematických vzorečků si převedeme souřadnice z jednoho souřadnicového systému do druhého a vrstvu uložíme do známého formátu.

Dále se naučíme kontrolovat kvalitu dat pomocí několika testů. Nalezené chyby se pokusíme opravit a dalšímu vzniku nedostatků zabráníme nastavení systémových pravidel včetně vlastních vstupních formulářů. Mezi typické kvalitativní potíže patří pokažená čeština v atributové tabulce nebo obligátní mašličky polygonových vrstev atd.

Hodnotu takto zpracovaných a ošetřených dat se pokusíme ještě zvýšit tím, že začneme databázi obohacovat o informace nové! Naučíme se propojovat objekty v mapě s externími tabulkami a to dokonce v poměru 1 : N.

Výsledkem vaší usilovné práce v příjemné a tvůrčí atmosféře bude mapový projekt kvalitních a informačně nabitých vrstev vytvořených z celkem divokých vstupních dat.

Tímto vás srdečně zvu!
Mgr. Milan Jindáček

Objednat seminář a domluvit termín

 • Náročnost (junior/senior/master): senior
 • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
 • Cena: 14.520 Kč vč. DPH pro jednu organizaci (max. 5 posluchačů)
 • Cena pro jednotlivce: 6.050 Kč vč. DPH (minimálně 3 posluchači)
 • Cestovné a případný pronájem je účtovaný zvlášť
 • Emailová podpora pro absolventy seminářů ZDARMA  po dobu 1 měsíce

V rámci jednodenního semináře GIS si nejprve uděláme přehled prostorových analýz a ujasníme si informace o tom, jaké vlastnosti geodat umožňují pokročilé zpracování v mapové aplikaci. Opět budeme používat QGIS a jeho pluginy. Teorie bude naštěstí podložena reálnými ukázkami, takže neusneme.

Protože se postupně pustíme do analýzy terénu, komunikací a jiných sítí a dalších pěkných prostorových operací, musíme se naučit několik postupů, které nám data hezky připraví. Jde o topologické čištění a nastavení systémových pravidel.

Jakmile budeme mít data připravená, začneme analyzovat a vizualizovat. Nasimulujeme si problémy s distribuční sítí, se sesuvem svahů, s rozvojem území a ochranou přírody nebo s výskytem kriminálních činů.

Ve výsledku budeme schopni původně strohá vstupní data interpretovat v širších souvislostech a budeme na stopě příčinám problémů, které jsme měli za úkol řešit. Tento seminář je vhodný pro uživatele, kteří neváhají při načítání vrstev, umí data filtrovat a editovat.

Tímto vás srdečně zvu!
Mgr. Milan Jindáček

Objednat seminář a domluvit termín

 • Náročnost (junior/senior/master): senior
 • Termín a místo konání: volejte (+420) 774 152 093 nebo milan.jindacek@gisconsulting.cz
 • Cena: 14.520 Kč vč. DPH pro jednu organizaci (max. 5 posluchačů)
 • Cena pro jednotlivce: 6.050 Kč vč. DPH (minimálně 3 posluchači)
 • Cestovné a případný pronájem je účtovaný zvlášť
 • Emailová podpora pro absolventy seminářů ZDARMA  po dobu 1 měsíce

REFERENCE

Nezávislé hodnocení geoinformačních zdrojů – Image of Geosolution.

Město Přerov

Semináře pro širší vedení Krajského úřadu: Jak nachystat a zvládnout vlastní IT projekt

Kraj Vysočina

Připravili jsme návrh mobilní aplikace včetně technické analýzy, která prozradila finanční nároky na realizaci. Klient má přesné podklady pro výběr IT dodavatele a jistotu, že zadaný projekt dopadne dobře.

Město Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb

Z prvotního nápadu paní úřednice jsme vyhotovili specifikaci aplikace použitelnou pro výběr dodavatele. Technickou analýzou jsme odhadli nároky na rozpočet.

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody OK

Konzultační služby pro tohoto zákazníka byly zaměřeny na optimalizaci klienta mapového serveru z datového i ergonomického hlediska …

Magistrát města Ostravy

Realizovali jsme trénink zaměřený na použití vhodných mapových podkladů, služeb a metadat v běžné praxi pracovníků NPÚ.

Národní památkový ústav, OÚP Liberec a Olomouc

Pro vedení KÚOK jsme vypracovali komplexní materiál, který mapuje a nezávisle hodnotí reálné využití současných geoinformačních zdrojů úřadu a na základě toho pomáhá šetřit nebo zefektivňovat práci uživatelů.

Krajský úřad Olomouckého kraje

První seminář se stal inspirací pro postupnou implementaci GIS aplikací místo CADovských.

Muzeum hlavního města Prahy

Pro tohoto zákazníka jsme poskytli služby od školení až po přípravu konkrétních návrhů na optimalizaci a rozvoj geoinformačních zdrojů …

Magistrát města Olomouce

Hravou formou jsme předali informace o možnostech aplikace QGIS pro případy zpracování archeologických geodat. Odborný seminář zaměřený na tvorbu mapových výstupů a základní operace s geodaty se navíc stal inspirací pro další správu map.

Muzeum hry v Jičíně, v Trutnově, muzeum Těšínska a další

Analytická část představovala zjištění reálných potřeb uživatelů geoinformační infrastruktury v územním plánování, následovala specifikace klíčových uživatelských skupin a zmapování toku dat. Výstup této části byl podkladem pro následující krok, kterým bylo sestavení požadavků na geoinformační infrastrukturu s ohledem na cíle projektu Plan4All …

eContentplus

Statisícové roční úspory na provozních nákladech památkové péče jsou zajištěny díky systému Internetové evidence terénních archeologických výzkumů, který jsme navrhli a následně ve spolupráci s firmou SmartGIS s.r.o. také realizovali …

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Centrále AOPK ČR v Praze jsme poskytli velmi podrobný strategický dokument …

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jeden z nejvíce progresivních a odvážných zákazníků, kterému jsme navrhli komplexní systém pro evidenci terénních výzkumů v celém životním cyklu, tedy včetně správy depozitáře digitální dokumentace.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Implementaci uceleného geoinformačního řešení vytvořeného na míru potřebám archeologů předcházel průzkum českého trhu, dostupných technologií a jejich hodnocení. Zákazník získal přehled o nabídkách GIS, které vyhovují jeho potřebám včetně technologického popisu a finanční kalkulace …

Archeologické Centrum Olomouc

REGISTRACE

[ufbl form_id=“1″]

×
Geoinformační tipy!

Jak se vyvarovat nepříjemnostem při práci s mapami?

Přečtěte si náš praktický manuál.

Po zadání Vaší e-mailové adresy Vám zašleme odkaz.

Form couldn't be found for id 1

×